Et gammeldansk digt om Christi Opstandelse, efter fragment Stockh. *A 115 (c. 1325). Brøndum-Nielsen, J. Komm. Munksgaard, København, 1955. OCLC: 883930108
bibtex   
@book{brondum-nielsen_et_1955,
	address = {København},
	series = {Historisk-filologiske {Meddelelser}},
	title = {Et gammeldansk digt om {Christi} {Opstandelse}, efter fragment {Stockh}. *{A} 115 (c. 1325)},
	language = {Danish},
	number = {35},
	publisher = {Komm. Munksgaard},
	author = {Brøndum-Nielsen, Johannes},
	year = {1955},
	note = {OCLC: 883930108},
}

Downloads: 0