Klimatförändringar, kvävenedfall och skogsbruk. Brunet, J. & Hedwall, P. 2015.
Klimatförändringar, kvävenedfall och skogsbruk [link]Paper  bibtex   
@misc{RN450,
   author = {Brunet, Jörg and Hedwall, Per-Ola},
   title = {Klimatförändringar, kvävenedfall och skogsbruk},
   publisher = {Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet},
   number = {2015:13},
   ISBN = {1400-7789},
   url = {http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3237},
   year = {2015},
   type = {Generic}
}

Downloads: 0