FORMAL METHODS IN DEVELOPMENT OF SAFETY CRITICAL SYSTEM SOFTWARE. Bubeník, M. 2019.
FORMAL METHODS IN DEVELOPMENT OF SAFETY CRITICAL SYSTEM SOFTWARE [link]Paper  abstract   bibtex   
Článek se zaměřuje na využití formálních metod při vývoji softwaru pro bezpečnostně kritické systémy v dopravě. Takové systémy mají narůstající složitost a musejí vyhovovat určitým požadavkům na kvalitu. Formální metody jsou zařazeny do procesu vývoje softwaru. Použití vybrané formální metody Event-B je demonstrováno na specifikaci chování železničního přejezdového zabezpečovacího zařízení.This article focuses on using formal methods in development of safety critical system software in transport. Such system has an increasing complexity and has to meetcertain quality requirements. Formal methods are set in the software development process. The use of formal method Event-B is demonstrated on a railway level crossing protection equipment specification
@article{bubenik_formal_2019,
	title = {{FORMAL} {METHODS} {IN} {DEVELOPMENT} {OF} {SAFETY} {CRITICAL} {SYSTEM} {SOFTWARE}},
	url = {https://core.ac.uk/display/322595295?recSetID=},
	abstract = {Článek se zaměřuje na využití formálních metod při vývoji softwaru pro bezpečnostně kritické systémy v dopravě. Takové systémy mají narůstající složitost a musejí vyhovovat určitým požadavkům na kvalitu. Formální metody jsou zařazeny do procesu vývoje softwaru. Použití vybrané formální metody Event-B je demonstrováno na specifikaci chování železničního přejezdového zabezpečovacího zařízení.This article focuses on using formal methods in development of safety critical system software in transport. Such system has an increasing complexity and has to meetcertain quality requirements. Formal methods are set in the software development process. The use of formal method Event-B is demonstrated on a railway level crossing protection equipment specification},
	language = {en-gb},
	urldate = {2021-01-27},
	author = {Bubeník, Michal},
	year = {2019},
	keywords = {⛔ No DOI found},
}

Downloads: 0