Guia de bones pràctiques de gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic a Menorca. Canals Bassedas, A., Truyol Olives, M., Domingo, J., & Santana, J. Consell Insular de Menorca, Agència Reserva de la Biosfera, Menorca, 2015.
Guia de bones pràctiques de gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic a Menorca [pdf]Paper  abstract   bibtex   
La guia inclou diferents capítols dedicats a: la regulació normativa de la gestió forestal a Menorca, els tràmits i procediments administratius per a la gestió forestal, els instruments de gestió forestal sostenible per a l'adaptació al CC, explicar els objectius de gestió per a l'adaptació, analitzar els costos de les mesures de gestió forestal, fer un llistat de bones pràctiques de gestió forestal per a la seguretat i la sostenibilitat. Finalment, inclou un capítol dedicat a definir la terminologia forestal més comú.

Downloads: 0