A lume manso: estudios sobre histoira social da alimentación en Galicia. Castro, X. Galaxia, Vigo, 1998.
bibtex   
@book{castro_lume_1998,
	address = {Vigo},
	series = {Ensaio},
	title = {A lume manso: estudios sobre histoira social da alimentación en {Galicia}},
	isbn = {978-84-8288-241-3},
	shorttitle = {A lume manso},
	language = {glg spa},
	number = {5},
	publisher = {Galaxia},
	author = {Castro, Xavier},
	year = {1998},
	keywords = {GAL}
}
Downloads: 0