An image coding scheme using SMVQ and support vector machines. Chang, C. & Liao, C. Neurocomputing (IJON), 69(16-18):2327-2335, 2006.
An image coding scheme using SMVQ and support vector machines [link]Paper  bibtex   
@article{ dblp3588670,
 title = {An image coding scheme using SMVQ and support vector machines},
 author = {Chin-Chen Chang and Chia-Te Liao},
 author_short = {Chang, C. and Liao, C.},
 bibtype = {article},
 type = {article},
 year = {2006},
 key = {dblp3588670},
 id = {dblp3588670},
 biburl = {http://www.dblp.org/rec/bibtex/journals/ijon/ChangL06},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2005.02.022},
 journal = {Neurocomputing (IJON)},
 pages = {2327-2335},
 number = {16-18},
 volume = {69},
 text = {Neurocomputing (IJON) 69(16-18):2327-2335 (2006)}
}

Downloads: 0