Vegetace České Republiky 4: Lesńı a Křovinná Vegetace - Vegetation of the Czech Republic 4: Forest and Scrub Vegetation. Chytrý, M., editor .
Vegetace České Republiky 4: Lesńı a Křovinná Vegetace - Vegetation of the Czech Republic 4: Forest and Scrub Vegetation [link]Paper  abstract   bibtex   
Čtyřd́ılná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech rostlinných společenstev vyskytuj́ıćıch se na našem úzeḿı. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozš́ıřeńı a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozš́ıřeńı, grafy a srovnávaćımi tabulkami druhového složeńı. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několika deśıtek tiśıc fytocenologických sńımků obsažených v České národńı fytocenologické databázi. Prvńı tři d́ıly monografie vyšly v letech 2007 až 2011 a byly věnovány nelesńı vegetaci. Čtvrtý, závěrečný d́ıl doplńı chyběj́ıćı informace o vegetaci lesů a křovin. Kniha je základńı referenčńı př́ıručkou pro př́ırodovědce, ochránce př́ırody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatńı zájemce o biodiverzitu České republiky.
@collection{chytryVegetaceCeskeRepubliky2013,
  title = {Vegetace {{České}} Republiky 4: {{Lesńı}} a Křovinná Vegetace - {{Vegetation}} of the {{Czech Republic}} 4: {{Forest}} and Scrub Vegetation},
  editor = {Chytrý, Milan},
  date = {2013},
  publisher = {{Academia}},
  location = {{Praha}},
  url = {http://mfkp.org/INRMM/article/13578486},
  abstract = {Čtyřd́ılná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech rostlinných společenstev vyskytuj́ıćıch se na našem úzeḿı. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozš́ıřeńı a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozš́ıřeńı, grafy a srovnávaćımi tabulkami druhového složeńı. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několika deśıtek tiśıc fytocenologických sńımků obsažených v České národńı fytocenologické databázi. Prvńı tři d́ıly monografie vyšly v letech 2007 až 2011 a byly věnovány nelesńı vegetaci. Čtvrtý, závěrečný d́ıl doplńı chyběj́ıćı informace o vegetaci lesů a křovin. Kniha je základńı referenčńı př́ıručkou pro př́ırodovědce, ochránce př́ırody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatńı zájemce o biodiverzitu České republiky.},
  isbn = {978-80-200-2299-8},
  keywords = {*imported-from-citeulike-INRMM,~INRMM-MiD:c-13578486,czech-republic,forest-resources,forest-types,vegetation-composition,vegetation-types},
  pagetotal = {551}
}

Downloads: 0