Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen (Onderneming en Recht nr. 80). Damminga, S. Kluwer, Deventer, 1 edition, 2014.
Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen (Onderneming en Recht nr. 80) [link]Paper  abstract   bibtex   
De verhouding tussen verschillende bronnen van verbintenissen neemt in deze studie een centrale plaats in. Het gaat in het bijzonder om de verhouding tussen art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking), art. 6:203 BW (onverschuldigde betaling) en art. 6:162 BW (onrechtmatige daad).
@book{damminga_ongerechtvaardigde_2014,
	address = {Deventer},
	edition = {1},
	title = {Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen ({Onderneming} en {Recht} nr. 80)},
	isbn = {978-90-13-12181-0},
	shorttitle = {Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen ({O}\&{R} nr. 80)},
	url = {http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C8F560},
	abstract = {De verhouding tussen verschillende bronnen van verbintenissen neemt in deze studie een centrale plaats in. Het gaat in het bijzonder om de verhouding tussen art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking), art. 6:203 BW (onverschuldigde betaling) en art. 6:162 BW (onrechtmatige daad).},
	number = {diss. Nijmegen},
	publisher = {Kluwer},
	author = {Damminga, S.R.},
	year = {2014},
	keywords = {Academisch plein, Boekenpakket Contractenrecht (incl. Goederenrecht \& IPR), Collectie Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht \& Burgerlijk Procesrecht Expert, Collectie Contractenrecht (incl. Goederenrecht \& IPR) Expert, Expert Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht \& Burgerlijk Procesrecht (online boekenpakket), HBO Basis Pack, Rijksoverheidpack, SURFmarket Pack, Serie Onderneming en Recht}
}
Downloads: 0