Klasztor Norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały. Dębowska, M. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Lublin, 2012.
bibtex   
@book{debowska_klasztor_2012,
	address = {Lublin},
	series = {Biblioteka {Ośrodka} {Archiwów} {Bibliotek} i {Muzeów} {Kościelnych} {Katolickiego} {Uniwersytetu} {Lubelskiego} {Jana} {Pawła} {II},},
	title = {Klasztor {Norbertanek} w {Imbramowicach}. {Studia} i materiały},
	isbn = {978-83-60944-37-0},
	language = {Polish},
	number = {20},
	publisher = {Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna},
	author = {Dębowska, Maria},
	year = {2012},
	keywords = {imbramowice},
}

Downloads: 0