Tussen societas en universitas. De beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 94). de Jongh, J. Kluwer, Deventer, 1 edition, 2014.
Tussen societas en universitas. De beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 94) [link]Paper  abstract   bibtex   
Studie (cum laude) over goed ondernemingsbestuur en verdieping van onze kennis van het ontstaan en de evolutie van de kapitaalvennootschap, in het bijzonder ten aanzien van de zeggenschapsverhoudingen binnen de beurs-NV.
@book{de_jongh_tussen_2014,
	address = {Deventer},
	edition = {1},
	title = {Tussen societas en universitas. {De} beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief ({Instituut} voor {Ondernemingsrecht} nr. 94)},
	isbn = {978-90-13-12042-4},
	shorttitle = {Tussen societas en universitas ({IVOR} nr. 94)},
	url = {http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C8FF54},
	abstract = {Studie (cum laude) over goed ondernemingsbestuur en verdieping van onze kennis van het ontstaan en de evolutie van de kapitaalvennootschap, in het bijzonder ten aanzien van de zeggenschapsverhoudingen binnen de beurs-NV.},
	number = {diss. Rotterdam},
	publisher = {Kluwer},
	author = {de Jongh, J.M.},
	year = {2014},
	keywords = {Academisch plein, Boekenpakket Ondernemingsrecht, Collectie Ondernemingsrecht Expert, HBO Basis Pack, HBO Totaal Pack, Rijksoverheidpack, SURFmarket Pack, Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht}
}
Downloads: 0