Bases para el manejo y control de "Arundo donax" L. (caña común). Deltoro, V., Jiménez Ruiz, J., & Vilán Fragueiro, X. M. Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Generalitat Valenciana, Valencia, 2012.
Bases para el manejo y control de "Arundo donax" L. (caña común) [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0