" Elektrodorik gabeko eroankortasuna": polarizazio-prozesuak galarazten dituen teknika. de Diego, A; Cazallas, R; Etxebarria, N; Madariaga, J.; and Fernández, L.
bibtex   
@article{ de_diego__????,
  title = {" Elektrodorik gabeko eroankortasuna": polarizazio-prozesuak galarazten dituen teknika},
  author = {de Diego, A and Cazallas, R and Etxebarria, N and Madariaga, JM and Fernández, LA}
}
Downloads: 0