Türkçe Soru Cevaplama Sistemlerinde Kural Tabanlı Odak Çıkarımı Rule-Based Focus Extraction in Turkish Question Answering Systems. Derici, C., Çelik, K., Özgür, A., Güngör, T., Mühendisli˘, B., Bo˘, B., Üniversitesi, G., Kutbay, E., Git Aydın, Y., & Kartal, G.
Türkçe Soru Cevaplama Sistemlerinde Kural Tabanlı Odak Çıkarımı Rule-Based Focus Extraction in Turkish Question Answering Systems [pdf]Paper  Türkçe Soru Cevaplama Sistemlerinde Kural Tabanlı Odak Çıkarımı Rule-Based Focus Extraction in Turkish Question Answering Systems [link]Website  bibtex   

Downloads: 0