Veldig misvisende påstander om anvendt atferdsanalyse. Eilifsen, C. September, 2021. Section: helse
Veldig misvisende påstander om anvendt atferdsanalyse [link]Paper  abstract   bibtex   
DEBATT: Som atferdsanalytiker ønsker jeg perspektivene til nevromangfoldbevegelsen hjertelig velkommen, men må korrigere påstander om atferdsanalyse i Åsmund Borgen Gjerdes kronikk om autismeforskning.
@misc{eilifsen_veldig_2021,
	title = {Veldig misvisende påstander om anvendt atferdsanalyse},
	url = {https://forskersonen.no/debattinnlegg-etikk-hjernen/veldig-misvisende-pastander-om-anvendt-atferdsanalyse/1912785},
	abstract = {DEBATT: Som atferdsanalytiker ønsker jeg perspektivene til nevromangfoldbevegelsen hjertelig velkommen, men må korrigere påstander om atferdsanalyse i Åsmund Borgen Gjerdes kronikk om autismeforskning.},
	language = {no},
	urldate = {2022-06-26},
	author = {Eilifsen, Christoffer},
	month = sep,
	year = {2021},
	note = {Section: helse},
	keywords = {notion},
}

Downloads: 0