Les migrations internes et à moyenne distance en Europe, 1500-1900. EIRAS ROEL A. & REY CASTELAO O. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1993.
bibtex   
@book{eiras_roel_a._les_1993,
	address = {Santiago de Compostela},
	title = {Les migrations internes et à moyenne distance en {Europe}, 1500-1900},
	publisher = {Xunta de Galicia},
	author = {{EIRAS ROEL A.} and {REY CASTELAO O.}},
	year = {1993},
}

Downloads: 0