Återväxtens etablering och utveckling till röjningstidpunkten. Elfving, B. Technical Report SLU, Inst. f. skogsskötsel, 1992.
bibtex   
@techreport{RN803,
   author = {Elfving, B.},
   title = {Återväxtens etablering och utveckling till röjningstidpunkten},
   institution = {SLU, Inst. f. skogsskötsel},
   year = {1992},
   type = {Report}
}

Downloads: 0