תורה נביאים וכתובים — Biblia Hebraica Stuttgartensia. Elliger, K. & Rudolph, W., editors Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Editio quinta emendata edition, 1997.
bibtex   
@book{elliger__1997,
	address = {Stuttgart},
	edition = {Editio quinta emendata},
	title = {תורה נביאים וכתובים — {Biblia} {Hebraica} {Stuttgartensia}},
	publisher = {Deutsche Bibelgesellschaft},
	editor = {Elliger, K. and Rudolph, W.},
	year = {1997},
	keywords = {Texte de l'AT : Recensions hébraïques : Texte massorétique}
}

Downloads: 0