Nationell strategi för en hållbar vindkraft. Energimyndigheten & Naturvårdsverket Technical Report ER 2021:02, Energimyndigheten, 2021.
Nationell strategi för en hållbar vindkraft [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0