A.(2006). Erdem, B. Türkiye’de Tütün Politikalar\i ve Tütün Üreticisinin Durumu–Tütün Sen Raporu, 2012.
bibtex   
@article{erdem20122006,
  title={A.(2006)},
  author={Erdem, B{\"u}lent},
  journal={T{\"u}rkiye’de T{\"u}t{\"u}n Politikalar{\i} ve T{\"u}t{\"u}n {\"U}reticisinin Durumu--T{\"u}t{\"u}n Sen Raporu},
  year={2012}
}
Downloads: 0