Çağdaş Türk İktisat Düşüncesinin Oluşumunda Mekteb-i Mülkiye'nin Yeri In. Erdoğan, M. C. Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mektebi Mülkiye, 2021. Place: Ankara Publisher: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
bibtex   

Downloads: 0