Lempning for kartellvirksomhet og korrupsjon (Leniency for collusion and corruption). Eriksen, B. & Søreide, T. Tidsskrift for strafferett, 12(01):62--86, February, 2012.
Lempning for kartellvirksomhet og korrupsjon (Leniency for collusion and corruption) [link]Paper  bibtex   
@article{eriksen_lempning_2012,
	title = {Lempning for kartellvirksomhet og korrupsjon ({Leniency} for collusion and corruption)},
	volume = {12},
	issn = {0809-9537, 1502-685X},
	url = {https://www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett/2012/01/lempning_for_kartellvirksomhet_og_korrupsjon},
	number = {01},
	urldate = {2017-08-30TZ},
	journal = {Tidsskrift for strafferett},
	author = {Eriksen, Birthe and Søreide, Tina},
	month = feb,
	year = {2012},
	pages = {62--86}
}
Downloads: 0