Estudi geomorfològic de la zona de Binimel·là en el marc del projecte Life+Reneix. Part I i II. Estaún Clarisó, I., Comas Casademont, M., Cardona Pons, E., & et al. Technical Report Consell Insular de Menorca, Agencia Reserva de la Biosfera : Geoservei, Menorca, October, 2012.
Estudi geomorfològic de la zona de Binimel·là en el marc del projecte Life+Reneix. Part I i II [pdf]Paper  bibtex   
@techreport{estaun_clariso_estudi_2012-1,
	address = {Menorca},
	title = {Estudi geomorfològic de la zona de {Binimel}·là en el marc del projecte {Life}+{Reneix}. {Part} {I} i {II}},
	url = {http://lifereneix.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Estudi%20geomorfologic_part1.pdf},
	language = {català},
	institution = {Consell Insular de Menorca, Agencia Reserva de la Biosfera : Geoservei},
	author = {Estaún Clarisó, Irene and Comas Casademont, Mireia and Cardona Pons, Eva and {et al.}},
	month = oct,
	year = {2012},
	keywords = {Life+Reneix - Documents projecte - Documents tècnics},
	pages = {110}
}
Downloads: 0