Programa adaptat d'exercici físic complet de baixa intensitat i electroestimulació neuromuscular intradiàlisi: Efectes sobre la força muscular, capacitat funcional i qualitat de vida en els pacients en hemodiàlisi. Esteve Simó, V. Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de Terrassa, Terrassa (Barcelona), 2016.
bibtex   
@phdthesis{esteve_simo_programa_2016,
	address = {Terrassa (Barcelona)},
	title = {Programa adaptat d'exercici físic complet de baixa intensitat i electroestimulació neuromuscular intradiàlisi: {Efectes} sobre la força muscular, capacitat funcional i qualitat de vida en els pacients en hemodiàlisi},
	school = {Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de Terrassa},
	author = {Esteve Simó, Vicent},
	year = {2016},
	keywords = {Tesi},
}

Downloads: 0