Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre. Slutrapport. et&nbsp;al., T.<nbsp>L. Technical Report H jälpmedelsinstitutet, Sundbyberg, 2012.
Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre. Slutrapport [pdf]Paper  bibtex   
@techreport{ lagerwal_et_al._bo_2012,
  address = {Sundbyberg},
  title = {Bo bra på äldre dar. {Kreativitet} och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre. {Slutrapport}},
  url = {http://www.hi.se/Global/pdf/2012/12379-pdf-bo-bra-pa-aldre-dar.pdf},
  language = {Svensk},
  institution = {H jälpmedelsinstitutet},
  author = {Lagerwal et al., Tomas },
  year = {2012},
  keywords = {Bolig, Sverige, Ældre},
  pages = {54}
}
Downloads: 0