De macro-economische impact van de koolstofarme transitie in België. federale Dienst Klimaatverandering Technical Report Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering, Brussels, Belgium, October, 2016. 00000
bibtex   
@techreport{federaledienstklimaatverandering_macroeconomische_2016,
	address = {Brussels, Belgium},
	title = {De macro-economische impact van de koolstofarme transitie in {België}},
	institution = {Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering},
	author = {{federale Dienst Klimaatverandering}},
	month = oct,
	year = {2016},
	note = {00000},
	keywords = {c-belgium, s-climate-change},
	file = {2016 - federale Dienst Klimaatverandering - De macro-economische impact van de koolstofarme transitie in België.pdf:/Users/florian/Zotero/storage/JIE7QNPT/2016 - federale Dienst Klimaatverandering - De macro-economische impact van de koolstofarme transitie in België.pdf:application/pdf}
}
Downloads: 0