Van Overleven naar Ondernemen: Strategienota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Technical Report March, 2017. 00000
bibtex   
@techreport{federaleoverheidsdienstbuitenlandsezakenbuitenlandsehandelenontwikkelingssamenwerking_van_2017,
	title = {Van {Overleven} naar {Ondernemen}: {Strategienota} ‘{Landbouw} en {Voedselzekerheid}’ voor de {Belgische} {Ontwikkelingssamenwerking}},
	author = {{Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking}},
	month = mar,
	year = {2017},
	note = {00000},
	keywords = {c-belgium, s-climate-change},
	file = {2017 - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Van Overleven naar Ondernemen.pdf:/Users/florian/Zotero/storage/FSIV76TA/2017 - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Van Overleven naar Ondernemen.pdf:application/pdf}
}

Downloads: 0