Adaptive genetic Pareto ranking based on clustering. Ferariu, L. & Cimpanu, C. In EAIS, pages 1-7, 2015. IEEE.
Adaptive genetic Pareto ranking based on clustering. [link]Link  Adaptive genetic Pareto ranking based on clustering. [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{conf/eais/FerariuC15,
 added-at = {2018-11-02T00:00:00.000+0100},
 author = {Ferariu, Lavinia and Cimpanu, Corina},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/2925ae3cb3d4159883dea4b99e44e73de/dblp},
 booktitle = {EAIS},
 crossref = {conf/eais/2015},
 ee = {https://doi.org/10.1109/EAIS.2015.7368780},
 interhash = {756f274411319faeeaf1b6964e8d6d09},
 intrahash = {925ae3cb3d4159883dea4b99e44e73de},
 isbn = {978-1-4673-6698-4},
 keywords = {dblp},
 pages = {1-7},
 publisher = {IEEE},
 timestamp = {2018-11-03T15:53:29.000+0100},
 title = {Adaptive genetic Pareto ranking based on clustering.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/eais/eais2015.html#FerariuC15},
 year = 2015
}

Downloads: 0