Tehnički, energetski i ekonomski aspekti korištenja prirodnog plina u elektroenergetici. Feretić, D. & Tomšić, Ž. Energija, 46(3):145-154, 1997.
bibtex   
@article { ZVNE-149,
author = {Fereti\'{c}, Danilo and Tom\v{s}i\'{c}, \v{Z}eljko},
year = {1997},
pages = {145-154},
keywords = {prirodni plin, termoelektrana, kombinirani ciklus, plinska turbina, raspolo\v{z}ivost energenata},
journal = {Energija},
volume = {46},
number = {3},
title = {Tehni\v{c}ki, energetski i ekonomski aspekti kori\v{s}tenja prirodnog plina u elektroenergetici},
keyword = {prirodni plin, termoelektrana, kombinirani ciklus, plinska turbina, raspolo\v{z}ivost energenata}
}

Downloads: 0