Johannes Goropius Becanus (1519–1573): Brabants arts en taalfanaat. Frederickx, E. & Van Hal, T. Verloren, Hilversum, 2015.
abstract   bibtex   
Johannes Goropius Becanus was een kleurrijke verschijning. Als geneesheer had hij zo’n goede naam, dat de Spaanse koning Filips II hem vroeg om hofarts te worden. Maar hij was meer geïnteresseerd in taal. Hij vestigde zich in Antwerpen en speelde een sleutelrol bij de oprichting van Christoffel Plantijns drukkerij. Daar verscheen in 1569 de geruchtmakende Origines Antwerpianae waaraan Goropius zijn bekendheid dankt. In deze geschiedenis van Antwerpen leverde hij namelijk het bewijs dat Adam en Eva Antwerps spraken. Deze biografie laat zien, dat de in onze ogen bizarre speculaties van Goropius berustten op een indrukwekkende kennis van talen en disciplines. Hoewel hij door collega-geleerden scherp werd bekritiseerd, bleken sommige van zijn ideeën binnen de zestiende-eeuwse context wel vruchtbaar. Door gangbare mythes te ontzenuwen, heeft Goropius de ontwikkeling van de filologie, historiografie en taalkunde op eigenzinnige wijze gevoed en gestimuleerd.
@book{frederickx_johannes_2015,
	address = {Hilversum},
	title = {Johannes {Goropius} {Becanus} (1519–1573): {Brabants} arts en taalfanaat},
	isbn = {978-90-8704-426-8},
	abstract = {Johannes Goropius Becanus was een kleurrijke verschijning. Als geneesheer had hij zo’n goede naam, dat de Spaanse koning Filips II hem vroeg om hofarts te worden. Maar hij was meer geïnteresseerd in taal. Hij vestigde zich in Antwerpen en speelde een sleutelrol bij de oprichting van Christoffel Plantijns drukkerij. Daar verscheen in 1569 de geruchtmakende Origines Antwerpianae waaraan Goropius zijn bekendheid dankt. In deze geschiedenis van Antwerpen leverde hij namelijk het bewijs dat Adam en Eva Antwerps spraken. Deze biografie laat zien, dat de in onze ogen bizarre speculaties van Goropius berustten op een indrukwekkende kennis van talen en disciplines. Hoewel hij door collega-geleerden scherp werd bekritiseerd, bleken sommige van zijn ideeën binnen de zestiende-eeuwse context wel vruchtbaar. Door gangbare mythes te ontzenuwen, heeft Goropius de ontwikkeling van de filologie, historiografie en taalkunde op eigenzinnige wijze gevoed en gestimuleerd.},
	language = {nl},
	publisher = {Verloren},
	author = {Frederickx, Eddy and Van Hal, Toon},
	year = {2015},
	keywords = {Ideas on language(s) throughout history, Johannes Goropius Becanus},
}

Downloads: 0