Vyhodnocení funkce podzemní těsnící stěny na lokalitě Litvínov – Kopisty. Fürychová, P. Ph.D. Thesis, Masarykova univerzita v Brně, 2013. Podzemní těsnící stěna Jezero Most Model proudění podzemních vod Podzemní voda Kontaminace
Vyhodnocení funkce podzemní těsnící stěny na lokalitě Litvínov – Kopisty [link]Paper  abstract   bibtex   
Diplomová práce se zabývá ověřením funkce podzemní těsnící stěny na lokalitě Litvínov-Kopisty, která byla vybudována za účelem vytvoření bariéry přirozenému proudění podzemních vod a zamezení průniku silně kontaminovaných podzemních vod do jezera Most. Pro ověření funkce stěny byly vyhodnoceny údaje z terénních měření úrovní hladin podzemních vod z vrtů sledovaných v rámci monitoringu a byl zkonstruován model proudění podzemních vod. Byla identifikována místa možných netěsností podzemní těsnící stěny.
@phdthesis{furychova_vyhodnoceni_2013,
	type = {Diplomová práce},
	title = {Vyhodnocení funkce podzemní těsnící stěny na lokalitě {Litvínov} – {Kopisty}},
	url = {http://is.muni.cz/th/326141/prif_m/},
	abstract = {Diplomová práce se zabývá ověřením funkce podzemní těsnící stěny na lokalitě Litvínov-Kopisty, která byla vybudována za účelem vytvoření bariéry přirozenému proudění podzemních vod a zamezení průniku silně kontaminovaných podzemních vod do jezera Most. Pro ověření funkce stěny byly vyhodnoceny údaje z terénních měření úrovní hladin podzemních vod z vrtů sledovaných v rámci monitoringu a byl zkonstruován model proudění podzemních vod. Byla identifikována místa možných netěsností podzemní těsnící stěny.},
	language = {cs},
	school = {Masarykova univerzita v Brně},
	author = {Fürychová, Petra},
	year = {2013},
	note = {Podzemní těsnící stěna Jezero Most Model proudění podzemních vod Podzemní voda Kontaminace},
	file = {diplomova_prace_Furychova.pdf:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\53SSSKPV\\diplomova_prace_Furychova.pdf:application/pdf;Posudek_oponent_Furychova.docx:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\WSFVII6H\\Posudek_oponent_Furychova.docx:application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document;posudek_vedouci_Furychova.doc:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\MZ68DJ4U\\posudek_vedouci_Furychova.doc:application/msword;reserse_Furychova.pdf:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\B8CHESD3\\reserse_Furychova.pdf:application/pdf}
}

Downloads: 0