Jezero Most – zhodnocení stabilitních poměrů konečných svahů v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Most – Ležáky. Fultner, J. & Valvoda, P. In Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů: sborník příspěvků konference, pages 232, Hotel Cascade (Most), April, 2013. ENKI, o.p.s., Třeboň.
Jezero Most – zhodnocení stabilitních poměrů konečných svahů v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Most – Ležáky [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{lhotsky_jezero_2013,
	address = {Hotel Cascade (Most)},
	title = {Jezero {Most} – zhodnocení stabilitních poměrů konečných svahů v okolí zbytkové jámy bývalého lomu {Most} – {Ležáky}},
	isbn = {978-80-260-4172-6},
	shorttitle = {Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů},
	url = {http://www.enki.cz/cs/cinnost/konference-a-seminare/item/51-most2013},
	language = {Czech},
	booktitle = {Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů: sborník příspěvků konference},
	publisher = {ENKI, o.p.s., Třeboň},
	author = {Fultner, Jaromír and Valvoda, Petr},
	editor = {Lhotský, Richard},
	month = apr,
	year = {2013},
	pages = {232},
	file = {Fultner.pdf:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\A3BH2B3H\\Fultner.pdf:application/pdf}
}

Downloads: 0