Om tid og tempus. Et forsøg på en fænomenologisk forståelse af de verbale tempusformers betydning. Glismann, O. NyS, Nydanske Sprogstudier, April, 1986.
Om tid og tempus. Et forsøg på en fænomenologisk forståelse af de verbale tempusformers betydning [link]Paper  doi  bibtex   
@article{glismann_om_1986,
	title = {Om tid og tempus. {Et} forsøg på en fænomenologisk forståelse af de verbale tempusformers betydning},
	copyright = {Ophavsret (c)},
	issn = {2246-4522},
	url = {https://www.nys.dk/article/view/13353},
	doi = {10.7146/nys.v16i16-17.13353},
	language = {da},
	number = {16-17},
	urldate = {2018-10-21},
	journal = {NyS, Nydanske Sprogstudier},
	author = {Glismann, Otto},
	month = apr,
	year = {1986},
	pages = {237--257},
}

Downloads: 0