Normer och språknormer. Några grundläggande tankar. Gloy, K. NyS, Nydanske Sprogstudier, 12(12):8–24, 1979.
bibtex   
@article{gloy_normer_1979,
	title = {Normer och språknormer. {Några} grundläggande tankar},
	volume = {12},
	number = {12},
	journal = {NyS, Nydanske Sprogstudier},
	author = {Gloy, Klaus},
	year = {1979},
	pages = {8--24},
}

Downloads: 0