Unitats fraseològiques i traducció en els textos teatrals: El Càntir trencat. Guzman Pitarch, J. R. In El discurs prefabricat. Estudis de lingüística teòrica i aplicada, pages 169–86. Publicacions UJI, Castelló de la Plana, 2000.
bibtex   
@incollection{guzman_pitarch_unitats_2000,
	address = {Castelló de la Plana},
	title = {Unitats fraseològiques i traducció en els textos teatrals: {El} {Càntir} trencat},
	booktitle = {El discurs prefabricat. {Estudis} de lingüística teòrica i aplicada},
	publisher = {Publicacions UJI},
	author = {Guzman Pitarch, Josep R.},
	year = {2000},
	pages = {169--86}
}

Downloads: 0