Fokus på välfärdsteknologi och ADHD. Hallberg, P. Technical Report Norden Velfærdscenter, Stockholm, 2012.
Fokus på välfärdsteknologi och ADHD [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0