Interoperable Web GIS Services for Marin Pollution Monitoring and Forcasting. Hamre, T., Krasemann, H., Groom, S., Dunne, D., Breitbach, G., Hackett, B., Sørensen, K., Sandven, S., & Serensen, K. Journal of Coastal Conservation, 13(1):1-13, 2014.
Interoperable Web GIS Services for Marin Pollution Monitoring and Forcasting [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0