Οι Θεοί του Management: Η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας στους οργανισμούς. Handy, C. Μέθεξις, Θεσσαλονίκη¨, 2014.
abstract   bibtex   
00000
@book{handy__2014,
	address = {Θεσσαλονίκη¨},
	title = {Οι Θεοί του {Management}: Η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας στους οργανισμούς},
	isbn = {978-960-6796-63-0},
	abstract = {00000},
	publisher = {Μέθεξις},
	author = {Handy, Charles},
	editor = {Κουτσούκης, Νικήτας-Σπύρος},
	year = {2014},
}

Downloads: 0