Ekosystemtjänster i svenska skogar. Hansen, K., Malmaeus, M., & Lindblad, M. Technical Report B2190, 2014.
Ekosystemtjänster i svenska skogar [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0