Seendets Språk. Hansson, K., Nordström, S., & Gert, H. Volume 2006 , Studentlitteratur, Lund, 1:8 edition.
abstract   bibtex   
Boken tar upp frågor som rör stillbld och bild i samband med film och v. Behandlar bildspråkets grunder och diskuterar hur nya medier, som dataspel och kameramobiler används av ungdomar. I slutet finns ett analysschema som kan användas som lathund vid undersökningar av bilder, serie, reklam-och nyhetsuppslag samt filmsekvenser.
@book{hansson_karlson_nordstrom_seendets_nodate,
	address = {Lund},
	edition = {1:8},
	title = {Seendets {Språk}},
	volume = {2006},
	abstract = {Boken tar upp frågor som rör stillbld och bild i samband med film och v. Behandlar bildspråkets grunder och diskuterar hur nya medier, som dataspel och kameramobiler används av ungdomar. I slutet finns ett analysschema som kan användas som lathund vid undersökningar av bilder, serie, reklam-och nyhetsuppslag samt filmsekvenser.},
	publisher = {Studentlitteratur},
	author = {Hansson, Karlson, Nordström, Sten-Gösta, Gert, Hasse}
}
Downloads: 0