<i>Dæt læses mæd Æ</i>. En komparativ undersøkelse av norsk og dansk danna talemål 1750-1850. Haraldsrud, A. D. Master's thesis, University of Oslo, Oslo, 2012.
bibtex   
@mastersthesis{haraldsrud_daet_2012,
	address = {Oslo},
	title = {\textit{{Dæt} læses mæd Æ}. {En} komparativ undersøkelse av norsk og dansk danna talemål 1750-1850},
	school = {University of Oslo},
	author = {Haraldsrud, Andreas Drolsum},
	year = {2012},
}

Downloads: 0