Om ras och vithet i det samtida Sverige. Hübinette, T., Hörnfeldt, H., Farahani, F., & León Rosales, R. Tumba : Mångkulturellt centrum, 2012 ([Sverige] : Elanders), 2012.
abstract   bibtex   
Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning – Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen? Om mellanförskap i dagens Sverige – Min hemmaplan – Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier – Vardagsmellanförskap – Att uppfatta rasism i Sverige. Om glassreklam och normstrider – Det var en chock för mig ... Jag har upplevt att det är svårt ... Kärlek genom fönstret – "Låt alla folk vara herrar i eget hus" – Stamhustru. Om eurocentriska myter, kön och "personlig utveckling" i teveserien Ett annat sätt att leva – Jag tycker inte om reklamfilmer ... För en månad sedan var jag på väg hem ... "Japaner, japaner, japaner ..." Representationer av asiater i svenska samtidskultur – No more kameleont-verksamhet – Ni sliter själen ur mig. Jag är van ... Mellano lättar lite på min kulturella korsett – Frånvarande; närvarande – Från färgblindhet till färgseende. Om representation, etnicitet och makt i scenkonsten — Bastard eller exotisk cocktail? – Rasifierat begär. De andra som exotiska – Mitt liv som det ena och det andra – Små tydligt märkta lådor.
@book{hubinette_om_2012,
	series = {Mångkulturellt centrum: 2012:4},
	title = {Om ras och vithet i det samtida {Sverige}},
	isbn = {978-91-86429-20-1},
	abstract = {Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning -- Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen? Om mellanförskap i dagens Sverige -- Min hemmaplan -- Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier -- Vardagsmellanförskap -- Att uppfatta  rasism i Sverige. Om glassreklam och normstrider -- Det var en chock för mig ... Jag har upplevt att det är svårt ... Kärlek genom fönstret -- "Låt alla folk vara herrar i eget hus" -- Stamhustru. Om eurocentriska myter, kön och "personlig utveckling" i teveserien Ett annat sätt att leva -- Jag tycker inte om reklamfilmer ... För en månad sedan var jag på väg hem ... "Japaner, japaner, japaner ..." Representationer av asiater i svenska samtidskultur -- No more kameleont-verksamhet -- Ni sliter själen ur mig. Jag är van ... Mellano lättar lite på min kulturella korsett -- Frånvarande; närvarande -- Från färgblindhet till färgseende. Om representation, etnicitet och makt i scenkonsten --- Bastard eller exotisk cocktail? -- Rasifierat begär. De andra som exotiska -- Mitt liv som det ena och det andra -- Små tydligt märkta lådor.},
	publisher = {Tumba : Mångkulturellt centrum, 2012 ([Sverige] : Elanders)},
	author = {Hübinette, Tobias and Hörnfeldt, Helena and Farahani, Fataneh and León Rosales, René},
	year = {2012},
}

Downloads: 0