Metoder och möjligheter att använda NILS data i tillämpad integrerad landskapsplanering: Renbruksplaner, UAV låghöjdsflygfotografier och dialog. Hedblom, M., Hedenås, H., Allard, A., Svensson, J., & Jougda, L. Technical Report 27, 2014. National Inventory of Landscapes in Sweden
Metoder och möjligheter att använda NILS data i tillämpad integrerad landskapsplanering: Renbruksplaner, UAV låghöjdsflygfotografier och dialog [link]Paper  doi  bibtex   
@techreport{RN528,
   author = {Hedblom, Marcus and Hedenås, Henrik and Allard, Anna and Svensson, Johan and Jougda, Leif},
   title = {Metoder och möjligheter att använda NILS data i tillämpad integrerad landskapsplanering: Renbruksplaner, UAV låghöjdsflygfotografier och dialog},
   note = {National Inventory of Landscapes in Sweden},
   number = {27},
   DOI = {10.13140/RG.2.2.29006.66881},
   url = {https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2FRG.2.2.29006.66881},
   year = {2014},
   type = {Report}
}

Downloads: 0