Städernas flora och fauna: övervakning av grön mångfald i centrum. Hedblom, M. Fauna och flora, 107(4):30-37, 2012. Publicerad med tillstånd av ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Published with permission of ArtDatabanken, Swedish University of Agricultural Sciences
Städernas flora och fauna: övervakning av grön mångfald i centrum [link]Paper  abstract   bibtex   
År 1950 levde en tredjedel av världens befolkning i städer, sedan fem år tillbaka bor hälften i städer och allt tyder på att år 2030 bor två tredjedelar av alla människor i städer. År 2050 skulle det innebära 6,5 miljarder stadsbor. Fram till år 2030 kommer det att byggas mer sammanhängande stadsbebyggelse än vad det finns totalt idag. Det innebär enorma infrastrukturomställningar och stora arealer av mark kommer att tas i anspråk. Den mark som bebyggs är ofta mycket dåligt inventerad på djur och natur trots att forskning visar på höga värden i och omkring tätorter. Behovet av en kunskapsbas är stort.
@article{RN527,
  author = {Hedblom, Marcus},
  title = {Städernas flora och fauna: övervakning av grön mångfald i centrum},
  journal = {Fauna och flora},
  volume = {107},
  number = {4},
  pages = {30-37},
  note = {Publicerad med tillstånd av ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Published with permission of ArtDatabanken, Swedish University of Agricultural Sciences},
  abstract = {År 1950 levde en tredjedel av världens befolkning i städer, sedan fem år tillbaka bor hälften i städer och allt tyder på att år 2030 bor två tredjedelar av alla människor i städer. År 2050 skulle det innebära 6,5 miljarder stadsbor. Fram till år 2030 kommer det att byggas mer sammanhängande stadsbebyggelse än vad det finns totalt idag. Det innebär enorma infrastrukturomställningar och stora arealer av mark kommer att tas i anspråk. Den mark som bebyggs är ofta mycket dåligt inventerad på djur och natur trots att forskning visar på höga värden i och omkring tätorter. Behovet av en kunskapsbas är stort.},
  ISSN = {0014-8903},
  url = {http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2311},
  year = {2012},
  type = {Journal Article}
}

Downloads: 0