Velferdsteknologi i boliger. Helge, A. E. & et.al. Technical Report SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim, 2012.
Velferdsteknologi i boliger [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0