De bevestigingsoorkonde van Bisschop Otto III. van Utrecht voor de abdij van Middelburg, juni 1247. Henderikx, P. A. In Ad fontes. Opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, pages 249–273. Amsterdam, 1984.
bibtex   
@incollection{henderikx_bevestigingsoorkonde_1984,
	address = {Amsterdam},
	title = {De bevestigingsoorkonde van {Bisschop} {Otto} {III}. van {Utrecht} voor de abdij van {Middelburg}, juni 1247},
	language = {Dutch},
	booktitle = {Ad fontes. {Opstellen}, aangeboden aan {Prof}. {Dr}. {C}. van de {Kieft} ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de {Universiteit} van {Amsterdam}},
	author = {Henderikx, Peter A.},
	year = {1984},
	keywords = {middelburg},
	pages = {249--273},
}

Downloads: 0