Grafen - zázračný materiál 21. století. Hájková, Z. & Fejfar, A. Biologie, chemie, zeměpis - časopis pro výuku na základních a středních školách, 23(4):171--175, 2014. 00000
abstract   bibtex   
Grafen je alotropickou modifikaci uhlíku připravenou roku 2004 z grafitu. Je tvořen rovinnou sítí jedné vrstvy atomů uhlíku uspořádaných do tvaru šestiúhelníků. Grafen je prvním známým dvojrozměrným krystalem. Vykazuje řadu unikátních vlastností, které jsou zajímavé pro bezpočet různých aplikací. Vzhledem k naznačenému potenciálu grafenu lze uvažovat o jeho začlenění do přírodovědného kurikula na střední škole.
@article{ hajkova_grafen_2014,
 title = {Grafen - zázračný materiál 21. století},
 volume = {23},
 issn = {1210-3349},
 abstract = {Grafen je alotropickou modifikaci uhlíku připravenou roku 2004 z grafitu. Je tvořen rovinnou sítí jedné vrstvy atomů uhlíku uspořádaných do tvaru šestiúhelníků. Grafen je prvním známým dvojrozměrným krystalem. Vykazuje řadu unikátních vlastností, které jsou zajímavé pro bezpočet různých aplikací. Vzhledem k naznačenému potenciálu grafenu lze uvažovat o jeho začlenění do přírodovědného kurikula na střední škole.},
 language = {česky},
 number = {4},
 journal = {Biologie, chemie, zeměpis - časopis pro výuku na základních a středních školách},
 author = {Hájková, Zdeňka and Fejfar, Antonín},
 year = {2014},
 note = {00000},
 pages = {171--175}
}

Downloads: 0