Accentuered og raisonnered Grammatica: som viser det danske Sprog i sin naturlige Skikkelse saa velsom dets Riime-Konst og Vers-Regler. Høysgaard, J. P. Trøkt hos Johann Christopher Groth, Kjøbenhavn, 1747. OCLC: 499507057
bibtex   
@book{hoysgaard_accentuered_1747,
	address = {Kjøbenhavn},
	title = {Accentuered og raisonnered {Grammatica}: som viser det danske {Sprog} i sin naturlige {Skikkelse} saa velsom dets {Riime}-{Konst} og {Vers}-{Regler}.},
	shorttitle = {Accentuered og raisonnered {Grammatica}},
	language = {Danish},
	publisher = {Trøkt hos Johann Christopher Groth},
	author = {Høysgaard, Jens Pedersen},
	year = {1747},
	note = {OCLC: 499507057},
}

Downloads: 0