Innenfor eller utenfor? Høyrevridde alternative medier og forhandling om grenser i den journalistiske institusjonen. Ihlebæk, K. A. & Figenschou, T. U. Tidsskrift for samfunnsforskning, 63(4):241–259, 2022. Section: 241
doi  abstract   bibtex   
Høyrevridde alternative medier, som Document og Resett, har utmerket seg i den norske offentligheten gjennom markant mediekritikk og omdiskuterte redaksjonelle praksiser. I denne …
@article{ihlebaek_innenfor_2022,
	title = {Innenfor eller utenfor? {Høyrevridde} alternative medier og forhandling om grenser i den journalistiske institusjonen},
	volume = {63},
	issn = {0040-716X 1504-291X},
	doi = {10.18261/tfs.63.4.1},
	abstract = {Høyrevridde alternative medier, som Document og Resett, har utmerket seg i den norske offentligheten gjennom markant mediekritikk og omdiskuterte redaksjonelle praksiser. I denne …},
	number = {4},
	journal = {Tidsskrift for samfunnsforskning},
	author = {Ihlebæk, Karoline Andrea and Figenschou, Tine Ustad},
	year = {2022},
	note = {Section: 241},
	pages = {241--259},
}

Downloads: 0