Imagina 95 L'ère cyber / Cyber era. Imagina, editor Institut national de l'audiovisuel, Monte-Carlo, 1995.
bibtex   
@book{imagina_imagina_1995,
	address = {Monte-Carlo},
	title = {Imagina 95 {L}'ère cyber / {Cyber} era},
	isbn = {2-86938-113-1 978-2-86938-113-1},
	language = {English},
	publisher = {Institut national de l'audiovisuel},
	editor = {{Imagina}},
	year = {1995}
}

Downloads: 0