FID: Federació Internacional de Documentació. i&nbsp;Pagès, G.<nbsp>R. & i&nbsp;Moix, S.<nbsp>S. Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya, 1984.
FID: Federació Internacional de Documentació [link]Paper  bibtex   
@article{ renau_i_pages_fid:_1984,
  title = {{FID}: Federació Internacional de Documentació},
  url = {http://www.cobdc.org/publica/colhistorica/butlletins/butlleti6.html},
  number = {6},
  urldate = {2010-02-22TZ},
  journal = {Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya},
  author = {Renau i Pagès, Gemma and Sanz i Moix, Sílvia},
  year = {1984},
  pages = {22--26}
}

Downloads: 0